Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Poslední změna: 06.07.2022

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu malaja © jsou vypracovány v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele (ZVPot ?/ Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 20/1998 (25/1998 revidováno), Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 23/1999, 110/2002, 14/2003- UPB1, 51/2004, 98/2004-UPB2, 117/2004 prosince US: U-I-218/04-8, 46/2006 Prost. US U-I-218/04-31, 126 /2007, 86/2009, 2011), Zákon o elektronickém obchodu (ZEPEP/Úřední věstník RS, č. 57/2000, Věstník RS, č. 30/2001-ZODPM-C, 25/2004 , 73/2004-ZN-C, 98/2004-UPB1 , 61/2006-ZEPT), Zákon o ochraně osobních údajů (ZVOP-1/Ur.l. RS, č. 86/2004, Ur.l. RS, č. 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS- A, 67/2007, 94/2007-UPB1) na základě doporučení Obchodní komory Slovinska, předpisů upravujících jurisdikci Tržního inspektorátu Slovinské republiky a mezinárodních kodexů elektronického podnikání.

Internetový obchod malaja © spravuje společnost ELEN d.o.o. poskytovatel služeb elektronického obchodu (dále jen „poskytovatel“).

Všeobecné obchodní podmínky řeší provozování malaja ©, práva uživatele a obchodní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem.

DOSTUPNOST INFORMACÍ

Poskytovatel se zavazuje vždy poskytnout objednateli tyto informace:

– identitu společnosti (název a sídlo společnosti, registrační číslo),

– kontaktní údaje, které uživateli umožňují rychlou a efektivní komunikaci (e-mail),

– základní charakteristiky zboží nebo služeb (včetně poprodejních služeb a záruk),

– dostupnost produktů (každý produkt nebo služba nabízená na webové stránce by měla být dostupná v přiměřené době),

– podmínky dodání zboží nebo provedení služby (způsob, místo a termín dodání),

– všechny ceny musí být jasně a jednoznačně určeny a musí být jasně prokázáno, zda již zahrnují daně a náklady na dopravu,

– způsob platby a doručení,

– časová platnost nabídky,

– lhůta, po kterou je ještě možné od smlouvy odstoupit a podmínky odstoupení; kromě toho io tom, zda a kolik zákazníka stojí odstoupení od smlouvy,

– uložit text smlouvy, který bude zákazníkovi na jeho žádost přístupný,

– vysvětlení reklamačního postupu včetně všech údajů o kontaktní osobě nebo oddělení služeb zákazníkům.

NABÍDKA PRODUKTŮ

Produkty na malaja © jsou často aktualizovány a skladem. Pokud nejsou na skladě, je to také zřetelně označeno.

ZPŮSOB PLATBY

Poskytovatel umožňuje následující způsoby platby:

– v hotovosti při převzetí,

– s PayPal a kreditními kartami (Eurocard/Mastercard, Visa, Discover, American Express) povolenými službou Paypal.

*Při jednotlivých objednávkách si vyhrazujeme právo požadovat platbu bankovním převodem na účet manažera – ELEN d.o.o. (dle nabídky/rozpočtu).

Poskytovatel vystaví kupujícímu fakturu s podrobnými náklady a pokyny na odstoupení od koupě a vrácení zboží, je-li to nutné a možné. Kupující je povinen zkontrolovat správnost údajů na faktuře a případné vady oznámit prodávajícímu do osmi dnů od převzetí. Na později uplatněné námitky ohledně správnosti vystavených faktur nebereme ohled.

CENY

Všechny ceny jsou včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak. Ceny jsou platné v momentě zadání objednávky a nemají další platnost. Ceny jsou platné v případě platby uvedenými způsoby platby, za uvedených podmínek.

Navzdory naší maximální snaze poskytovat nejaktuálnější a nejpřesnější informace se může stát, že informace o ceně jsou nesprávné. V takovém případě nebo v případě, že se během vyřizování objednávky změní cena zboží, poskytovatel umožní kupujícímu odstoupit od koupě a zároveň nabídne kupujícímu řešení, které bude vzájemně uspokojivé.

Kupní smlouva mezi poskytovatelem a kupujícím je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky poskytovatelem (kupujícímu bude doručen email o stavu potvrzené objednávky). Od tohoto momentu jsou všechny ceny a ostatní podmínky neměnné a platí pro poskytovatele i kupujícího.

Slevy, propagační kódy atp. se nesčítají.

PROMO KÓD

Akciový kód přináší různé výhody při nákupu a je časově omezen. Aktivní propagační kód najde uživatel na titulní straně reklamy, na stránce jednotlivých odkazů, prostřednictvím e-newsletterů, zasíláním klasickou poštou nebo jinými médii.

Jak použít promo kód?

Akciový kód je slovo, které registrovaný uživatel zadá v 1. kroku online nákupu – košík. Po kliknutí na „Zadejte propagační kód, pokud jej máte“. Sleva nebo výhoda budou zohledněny ihned poté.

E-NOVINKY

Uživatel souhlasí s tím, že při přihlášení k odběru e-newsletterů jej budeme pravidelně informovat o novinkách na stránce, novinkách v nabídce a propagačních akcích. Poskytovatel se zavazuje, že e-mailovou adresu uživatele žádným způsobem nezneužije ani nepostoupí třetí osobě. Uživatel se může kdykoli odhlásit z odběru novinek.

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

Definice podmínek

Organizátorem soutěže o ceny je společnost malaja ©, ve Slovinsku zastoupena ELEN d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota, Slovenia. Účastníkem hry o ceny je fyzická osoba, která se účastní vyhlášených výherních kampaní.

Výherci cen jsou určeni náhodným počítačovým výběrem nebo výborem organizátora.

Právo účastnit se slosování (a jiných ocenění produktů nebo poukázek)

Účastníky výherní hry mohou být fyzické osoby, které jsou občany České republiky. Losování se nemohou zúčastnit osoby zaměstnané u organizátora losování a osoby zaměstnané u jiných právnických osob spojených s realizací tohoto losování. Účastníkem losování o ceny nemohou být právnické osoby. Osoby, které nepřijmou pravidla hry o ceny, se nemohou účastnit hry o ceny. Pro účast ve výherní hře se má za to, že účastník účastí na vyhlášené výherní hře přijal pravidla výherní hry.

Pro účast v losování není třeba nakupovat služby nebo produkty organizátora losování.

Elektronické losování o ceny

Do slosování se mohou zapojit všichni účastníci hry o ceny. Jeden účastník se může zúčastnit losování pouze jednou, pokud není v jednotlivé hře uvedeno jinak. Výsledek losování je konečný. Odvolání není možné. O převzetí a způsobu převzetí výhry bude výherce informován e-mailem nebo klasickou poštou.

Povinnosti výherce

Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jiný předmět. Výherce je povinen poskytnout organizátorovi výherní hry písemně (e-mailem) své osobní údaje – jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní a daňové číslo, a to vše nejpozději do dvou dnů od doručení oznámení, že vyhrál cenu.

Za zaplacení všech daní z cen (včetně DPH) je zodpovědný organizátor.

Organizátor zašle výhercům výhry potvrzení v souladu se zákonem o dani z příjmů a předpisy o doručování údajů k vyměření daně z příjmů. Výherce je povinen uvést hodnotu výhry v daňovém přiznání k dani z příjmů. Při převzetí výhry je výherce povinen vyplnit prohlášení o převzetí výhry. Organizátor neodpovídá za daně, které mohou vzniknout v souvislosti s jakýmikoli jinými cenami. Nesplní-li výherce všechny povinnosti, má se za to, že výherce si výhru nechce převzít, a tak je organizátor osvobozen od všech závazků ve vztahu k výherci v rámci tohoto slosování o cenu a získává právo nakládat s cenami pro jakýkoli jiný účel. Ceny jsou nepřenosné.

Pokud organizátor losování výhry do tří (3) pracovních dnů od odeslání oznámení výhercům o tom, že byli vylosováni, z jakéhokoli důvodu (např.: výherce prohlásí, že si výhru nechce převzít, neuvede adresu, resp. emailová adresa je neúplná nebo nesprávná a pod.) neobdrží všechny potřebné údaje a prohlášení, že chce výhru převzít, má se za to, že výherce si výhru nechce převzít a tím je organizátor osvobozen od všech závazků ve vztahu k výherci tohoto slosování o ceny a získává právo nakládat s výhrou na jakýkoliv jiný účel.

Ochrana osobních údajů

Organizátor výherní hry chrání veškeré osobní údaje získané od účastníků během provádění výherní hry v souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Organizátor může osobní údaje získané od účastníků použít výlučně pro účely, pro které je získal. Účastník výherní hry souhlasí s tím, aby mu organizátor zasílal oznámení týkající se nabídky organizátora. Účastník nebo jeho opatrovník nebo zákonný zástupce může kdykoli odvolat svůj souhlas s použitím osobních údajů získaných v losování o ceny pro účely přímého marketingu. Organizátor hry o ceny si vyhrazuje právo zorganizovat předávání cen jako veřejnou akci. Účastí v losování umožňuje účastník, aby jeho jméno a adresa byly použity v audio, foto a video materiálech organizátora losování. Výherce umožňuje organizátorovi výherní hry zveřejňovat své osobní údaje v médiích a na celosvětové síti za účelem informování o výsledcích slosování nebo převzetí výhry.

Oznámení pravidel losování o ceny

Odesláním svých údajů prostřednictvím vstupního formuláře na této stránce účastníci výherní hry souhlasí, že jsou obeznámeni s pravidly a zavazují se jednat v souladu s pravidly výherní hry. V případě jakéhokoli sporu nebo nejasností mají tato pravidla přednost před jakoukoli jinou publikací, ať už v tištěné, elektronické nebo jiné formě.

POSTUP NÁKUPU

1. Objednávka přijata

Po odeslání objednávky obdrží kupující e-mailem oznámení o přijetí objednávky. Zákazník má vždy přístup ke komplexním informacím o stavu a obsahu objednávky na webové stránce poskytovatele.

2. Objednávka potvrzena

Poskytovatel posoudí objednávku, prověří dostupnost objednaného zboží a objednávku potvrdí nebo s uvedením důvodu odmítne. Poskytovatel může objednateli zavolat na jeho kontaktní telefonní číslo pro kontrolu údajů nebo zajištění správnosti dodávky. Při dodání zboží, které poskytovatel nemá na skladě na vlastním skladu, je poskytovatel vázán výlučně dodáním dodavatelem poskytovatele a dobou, ve které může dodavatel poskytovatele zboží dodat poskytovateli. Poskytovatel prostřednictvím e-mailu informuje kupujícího o aktuálních informacích týkajících se dodání zboží. Pokud je dodací lhůta velmi dlouhá a kupující nechce čekat, může to oznámit poskytovateli, který zboží z objednávky odebere a již zaplacené finanční prostředky kupujícímu vrátí a ostatní položky z objednávky doručí na adresu dle volby kupujícího nebo zrušit celou objednávku. Pokud výrobce zboží nepotvrdí dodavateli dostupnost objednaných položek nejpozději do tří měsíců ode dne zadání objednávky, může dodavatel odmítnout objednávku kupujícího z důvodu nedostupnosti zboží. Dnem odmítnutí ztrácí objednávka zákazníka platnost. Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené delšími dodacími lhůtami nebo nedodáním zboží, které poskytovatel nemá na skladě ve vlastním skladu.

3. Zboží odesláno

Poskytovatel zboží v dohodnutém termínu připraví, odešle a informuje o tom kupujícího e-mailem. Poskytovatel v uvedeném e-mailu zároveň informuje kupujícího o zásadách odstoupení od smlouvy, kam se obrátit v případě zpoždění dodávky a kam se obrátit v případě reklamace.

V případě, že se kupující rozhodne zrušit objednávku, musí nás o tom neprodleně informovat prostřednictvím e-mailu [email protected]. Stane-li se, že objednávka již byla odeslána, kupující zaslání zásilkové službě odmítne. V případě osobního odběru (když je zboží již připraveno k vyzvednutí) kupující zároveň sdělí své přání zrušit objednávku prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

V případě, že kupující, který se identifikuje telefonním číslem nebo emailovou adresou, nedokončí objednávku na webové stránce, může jej poskytovatel upozornit prostřednictvím SMS nebo e-mailu na nedokončený nákupní proces a vyzvat jej k dokončení nákupu nebo odhlášení se z webové stránky.

DÁRKOVÝCH KARET

Tato obecná pravidla pro dárkové karty upravují a definují základní podmínky a všechny otázky související s používáním dárkových karet od okamžiku jejich nákupu až do jejich uplatnění.

Jednotlivé pojmy použité v těchto obecných pravidlech mají následující význam:

  • Vydavatel je společnost ELEN d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota, Slovenia.
  • Dárková karta je úplatný dokument vydaný vydavatelem, s jedinečnými identifikačními prvky a speciálními bezpečnostními prvky, které prokazují jeho pravost. Dárkové poukazy jsou poukázky založené na hodnotě, které dosahují konkrétní peněžní částky vyjádřené v měně.
  • Právoplatným držitelem je kupující dárkové karty.
  • Uplatnění dárkové karty je právní úkon, při kterém právoplatný vlastník uplatňuje práva vyplývající z dárkové karty u vydavatele. K uplatnění dárkové karty dochází, když vydavatel ověří pravost dárkové karty a přijme doručení dárkové karty zákonným držitelem.
  • Prodejním místem jsou webové stránky internetového obchodu se zakoupenými dárkovými kartami.

Dárkové karty je možné zakoupit v prodejním místě vydavatele v souladu s podmínkami vydavatele zveřejněnými na webových stránkách vydavatele: http://malaja.cz/vseobecne-podminky/.

Kupující má nárok na slevu na první nákup. Při tomto nákupu je předmětem koupě kromě produktu také dárkový poukaz, jehož kupní cena se rovná zlevněné částce, kterou kupující na produktu obdrží.

Dárkové poukázky lze uplatnit při nákupu nad 2430 CZK a v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami, které byly platné v době zakoupení karty.

Platnost dárkového poukazu je uvedena na dárkovém poukazu a nelze ji prodloužit. Po vypršení platnosti dárkové karty se mění i její hodnota.

Povinnosti vydavatele, vyplývající z těchto obecných pravidel a příslušných právních předpisů, ve vztahu k zákonnému držiteli dárkové karty, vznikají okamžikem, kdy oprávněný držitel provede nákup v prodejním místě, tedy uhradí stanovenou hodnotu dárkového poukazu.  dárkovou kartu a trvá, dokud nebude dárková karta uplatněna vydavatelem nebo do vypršení platnosti dárkové karty.

 Právo vyplývající z dárkové karty může oprávněný držitel uplatnit zadáním identifikačních údajů, které jsou na jednotlivé kartě, do formuláře na webových stránkách prodejního místa (uvedených na kartě), pokud tato dárková karta není neplatná,  nebyl vykoupen, ztracen nebo odcizen.

Při uplatnění práv z předchozího odstavce nebude vydavatel kontrolovat věcnou legitimaci, neboť se předpokládá, že předkládající dárkový poukaz je zároveň jeho zákonným držitelem.

 Oprávněný držitel je povinen uschovat fakturu prokazující nákup dárkové karty a odpovídá za bezpečné uložení faktury a dárkových karet, aby v co největší míře zabránil jejich ztrátě nebo odcizení.

Dárkové karty jsou vydávány na jméno kupujícího, jsou nepřenosné a nelze je směnit za měnu.

 Hodnoty dárkových karet se při uplatnění nesčítají.

 Doba platnosti dárkového poukazu je uvedena v obchodních podmínkách platných v době vystavení dárkového poukazu a vyznačena na poukazu. Během této doby je doporučeno danou dárkovou kartu uplatnit. Veškerá práva nebo nároky vyplývající z dárkové karty zanikají ve lhůtách stanovených Závazkovým řádem (Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 83/2001 v platném znění), nebo v souladu s obecnými obchodními pravidly vydavatele.

Zákonný držitel může dárkovou kartu uplatnit pouze u vydavatele předložením dárkové karty k platbě za zboží.

 Dárkovou kartu lze vyměnit za celou částku a nelze ji vyměnit za peníze.  Pokud je hodnota určitého zboží vyšší nebo si držitel přeje uplatnit další nároky, které nejsou uvedeny na dárkové kartě, musí zákonný držitel zaplatit příslušný rozdíl vydavateli.

 Pokud oprávněný držitel uplatní kartu k nákupu zboží, jehož hodnota je nižší než hodnota karty, hodnota rozdílu propadá.

 Dárkovou kartu nelze použít k nákupu dárkové karty nebo více dárkových karet.

Vydavatel neuznává poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů za příslušné pro vztah založený těmito Všeobecnými obchodními podmínkami k řešení spotřebitelského sporu, který kupující mohl zahájit podle právních předpisů o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Případné spory budou mezi vydavatelem a držitelem dárkového poukazu řešeny smírnou cestou.  V případě neúspěchu je příslušný příslušný soud.

Vydavatel si vyhrazuje právo obecná pravidla kdykoli změnit. Povinnost oznámit změnu je splněna zveřejněním všeobecných obchodních podmínek příslušným způsobem na webových stránkách: http://malaja.cz/vseobecne-podminky/. Změna Všeobecných obchodních podmínek vstupuje v platnost dnem zveřejnění na webových stránkách, ale platí od 15. dne po zveřejnění, pokud platné předpisy nestanoví jinak.

V případě odcizení, ztráty nebo zničení dárkové karty nemá její držitel nárok na žádnou formu náhrady ani odškodnění. Pro výkon služby platí pouze obchodní podmínky vydavatele.  Výkon služby se řídí pravidly platnými pro oblast emitenta a vlastními všeobecnými obchodními podmínkami emitenta. Pokud vydavatel odmítne službu poskytnout z výše uvedených důvodů nebo pro nedodržení pravidel či smluvních závazků, nejedná se o diskriminaci.

 Kupující akceptací těchto všeobecných obchodních podmínek souhlasí se všeobecnými podmínkami pro použití dárkové karty a s právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto smluvního vztahu.

NÁKUP PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Proces nákupu pro právnické osoby je naprosto stejný jako pro fyzické osoby, až na to, že při zadávání kontaktních údajů zadáte do pole „Firma“ název firmy a uvedete i DIČ firmy. Pod adresou zadejte sídlo společnosti. Chcete-li podnikatelský účet, souhlasíte s obchodními podmínkami, které platí pro firmy. Hlavní rozdíl je v možnosti odstoupení od smlouvy: Společnostem, samostatným podnikatelům a jiným právnickým osobám umožňujeme vrácení zásilek věcí v rámci záručních podmínek. Uvedené organizace nemají možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu svého rozhodnutí, jako je tomu v případě spotřebitelů (fyzických osob). Ke každému vrácení přistupujeme individuálně a budeme se snažit splnit kritéria dodavatele. Máte-li nárok na vrácení zboží, můžete využít výměnu za jiné zboží dle vlastního výběru (které je stejné nebo dražší). Bohužel vrácení peněz není možné.

Způsoby platby pro právnické osoby

Internetový obchod malaja © umožňuje právnickým osobám následující způsoby platby:

– v hotovosti při převzetí zásilkovou službou Packeta,

– s PayPal a kreditními kartami (Eurocard/Mastercard, Visa, Discover, American Express) povolenými službou Paypal.

*Při individuálních objednávkách si vyhrazujeme právo požadovat platbu převodem na účet manažera ELEN d.o.o. (dle nabídky/faktury, kde stále platí online cena).

VYSTAVOVÁNÍ FAKTUR PRO FIRMY V EU

V internetovém obchodě malaja ©, zastoupeného ve Slovinsku společností ELEN d.o.o. umožňujeme nakupovat i firmám, které jsou registrovány v rámci členských zemí Evropské unie a jsou zároveň plátci daně.

Pro ty, kdo si chtějí nechat vystavit fakturu na firmu v zahraničí, umožňujeme jen odběr zboží s platbou předem. Ihned při odeslání online objednávky je třeba uvést, že zboží po osobním odběru poputuje ze Slovinské republiky. Dodatečné opravy faktur nejsou možné. Při převzetí je rovněž třeba vyplnit a podepsat prohlášení o přemístění zboží do jiného členského státu Evropské unie.

PRÁVO SPOTŘEBITELE K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel (výše uvedené se vztahuje výlučně na fyzické osoby, které nabývají zboží za účelem mimo svou podnikatelskou činnost) má právo do 14 dnů od převzetí zboží oznámit společnosti (na kontaktní e-mailovou adresu [email protected] ), že odstupují od smlouvy, bez nutnosti udání důvodu.

V případě odstoupení od smlouvy společnost neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátí přijaté platby.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel informovat společnost (na kontaktní e-mailové adrese [email protected]) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným klasickou poštou, resp. e-mail). Za tímto účelem může spotřebitel použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Odkaz na formulář pro odstoupení od smlouvy je zde:

Aby mohla být zohledněna lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslání oznámení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od této smlouvy, společnost mu bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy, vrátí přijaté platby včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů v důsledku výběru typu doručení, který není nejdostupnější standardní formou doručení nabízenou společností). Takovou náhradu provede společnost stejnými platebními prostředky, jaké byly použity při původní transakci, pokud není výslovně dohodnuto jinak; Spotřebitel v žádném případě nebude nést žádné náklady v důsledku vrácení peněz. Společnost může zadržet platbu, dokud neobdrží vrácené zboží nebo dokud spotřebitel nepošle důkaz o odeslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Lhůta počíná běžet jeden den po datu převzetí. Jediné náklady účtované spotřebiteli v souvislosti s odstoupením od smlouvy jsou náklady na expedici (dopravu) zboží, které jsou vypočteny podle ceníku doručovatelské služby. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy (kupy). Pokud spotřebitel již může začít zboží používat nebo odstraní-li bezpečnostní nálepku, odstoupení od smlouvy již není možné.

Přijaté zboží musí vrátit nepoškozené a ve stejném množství, pokud není zboží zničeno, poškozeno, ztraceno nebo se jeho množství bez zavinění spotřebitele nesnížilo. Výrobce zboží předepisuje i jeho originální obal (v souladu s § 36 ?– zákona o ochraně spotřebitele). Vzhledem k tomu, že obal je nedílnou součástí zboží, musí být uveden iv původním stavu při převzetí zboží (tj. nepoškozený a ve stejném množství).

V případě odstoupení od smlouvy, kde byl použit propagační kód, se tyto prostředky považují za slevu a nevracejí se (vrací se zaplacená částka), v případě použití dárkové poukázky malaja ©; tento se považuje za platební prostředek a při odstoupení od smlouvy se mu zaplacená částka vrátí na jeho IBAN (transakční účet, o kterém informuje v oznámení o odstoupení).

Vrácení peněz bude provedeno co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. V zájmu jistoty, správnosti a včasnosti vrácení peněz, jakož i zajištění evidence plateb, se vrácení platby kupujícímu uskutečňuje výlučně převodem na jeho transakční účet. Vrácení platby v hotovosti není možné! Vrácení přijatého zboží společnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy se považuje za oznámení o odstoupení od smlouvy.

Ve výjimečných případech, kdy věci nejsou vráceny v souladu se ZVPot?, můžeme spotřebiteli nabídnout koupi věci s přiměřenou náhradou, která je určena v zápisu při vrácení. Nákup se sníženou hodnotou je brán v úvahu při potvrzení spotřebitelem e-mailem. Spotřebitel profituje ze zmíněného odkupného jen při objednávce jiného zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy na položky v sadě

Pokud se spotřebitel rozhodne odstoupit od smlouvy pro některou z položek, které tvoří sadu, může požádat o vrácení peněz nebo výměnu za jinou položku. Spotřebitel může vrátit nebo vyměnit jeden nebo více položek ze soupravy. Spotřebitel při odstoupení od smlouvy na zboží ze sady obdrží vrácenou částku ve výši peněžních prostředků zaplacených za předmětné zboží, které vrací. Při výměně za jiné zboží musí být spotřebitel při hledání alternativy opatrný, aby si vybral zboží, které má stejnou nebo vyšší online cenu jako je online cena zboží, které vrací k výměně. Úspora a cena se však mohou změnit. Pokud je úspora na novém vybraném zboží větší než úspora na vráceném zboží, rozdíl nebude vrácen a výměna bude probíhat podle storno podmínek pro položky ze sady.

Absence práva na odstoupení od smlouvy a ztráta práva na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v následujících případech resp. smlouvy: (pokud se smluvní strany předtím nedohodly jinak):

1. na zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách trhu, na které společnost nemá vliv a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

2. o zboží, které je vyrobeno podle přesného návodu spotřebitele a přizpůsobeno jeho osobním potřebám;

3. na zboží, které se rychle kazí nebo končí jeho trvanlivost;

4. o poskytování služeb, pokud společnost splní smlouvu v celém rozsahu a poskytování služby začalo na základě předchozího výslovného souhlasu a souhlasu spotřebitele ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, když jej společnost v plném rozsahu splní;

5. o dodávce zapečetěných zvukových nebo obrazových záznamů a počítačových programů, pokud spotřebitel po dodání otevřel bezpečnostní plombu;

6. o dodávce novin, periodik nebo časopisů, kromě smluv o předplatném k dodání takových publikací;

7. o dodávce zapečetěného zboží, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud spotřebitel po dodání otevřel pečeť;

8. o dodávce zboží, které je vzhledem ke své povaze neoddělitelně smícháno s jiným zbožím;

9. o dodávce alkoholických nápojů, jejichž cena je dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a které lze dodat po 30 dnech, a jejich skutečná hodnota závisí na výchylek trhu, na které společnost nemá vliv.

ZÁRUKA

Pokud neexistují žádné informace o záruce, na položku se záruka nevztahuje nebo jsou informace momentálně neznámé. V druhém případě může kupující kontaktovat poskytovatele, který mu poskytne aktuální informace.

SKUTEČNÁ CHYBA

Odpovědnost prodávajícího za vady materiálu

Prodávající musí dodat zboží spotřebiteli v souladu se smlouvou a odpovídá za podstatné vady při jeho plnění.

Kdy je chyba skutečná? Zejména když:

– výrobek nemá vlastnosti, které umožňují jeho běžné používání

– zákazník obdrží položku, která neodpovídá modelu, jedinou výjimkou jsou modely zobrazené pro upozornění.

Jak se kontroluje vhodnost položky?

Kontroluje se s jinou bezvadnou položkou stejného typu a zároveň s údaji výrobce nebo údaji na položce samotné.

Jak se projeví skutečná chyba?

Skutečnou závadu nám musí kupující oznámit spolu s jejím přesným popisem a na vlastní náklady v zákonné lhůtě. Kupující nám zároveň umožňuje obhlídku věci.

Ve kterých případech a jak mám reklamovat skutečnou vadu?

V případech, kdy zboží nemá záruku. Musí se provést v zákonem stanovených lhůtách. Právo na uplatnění faktických chyb přesněji upravují ustanovení zákona o ochraně spotřebitele:

Spotřebitel může uplatnit svá práva z podstatné vady, pokud o vadě informuje prodávajícího do dvou měsíců ode dne zjištění vady.

V oznámení o vadě musí spotřebitel vadu blíže popsat a umožnit prodávajícímu prohlídku věci.

Spotřebitel může vadu oznámit prodávajícímu osobně, o čemž mu musí prodávající vystavit potvrzení, nebo zaslat do prodejny, kde byla věc zakoupena, popřípadě zástupci prodávajícího, se kterým uzavřel smlouvu.

Prodávající neodpovídá za věcné vady zboží, které se projeví po uplynutí dvou let od převzetí zboží.

VRÁCENÉ POLOŽKY

Vrácené položky jsou položky, které byly zakoupeny v internetovém obchodě (malaja ©, zastoupeny ve Slovinsku společností ELEN d.o.o.) a mají chyby (poškozený obal, škrábance atd.). Zboží v kategorii „Vrácené položky“ nelze vrátit a vyměnit za stejné, nové zboží bez doplatku, ale lze jej vyměnit za stejné nebo jiné zboží ve stejné hodnotě (nebo s doplatkem rozdílu).

DORUČENÍ

Poskytovatel dodá zboží nebo službu v dohodnutém termínu. Smluvním partnerem pro doručování zásilek je Packeta, poskytovatel si však vyhrazuje právo zvolit si jinou doručovací službu, pokud mu to umožní efektivněji doručit objednávku.

Poskytovatel odesílá všechny položky do 4-6 pracovních dnů, pokud není uvedeno jinak.

Cena doručení je 85 kč. V případě dobírky je třeba doplatit částku 50 kč. Těmto nákladům se můžete vyhnout, pokud platíte kreditní kartou.

Zakoupené zboží zasíláme pouze do České republiky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatel využívá vhodné technologické a organizační prostředky k ochraně přenosu a uchovávání osobních údajů a plateb.

O bezpečné autorizace a transakce kreditními kartami se stará společnost PayPal, jelikož nákupy se uskutečňují prostřednictvím platby přes PayPal a také kreditními kartami. Při platbě přes Paypal je uživatel přesměrován na stránku PayPal, kde provede platbu. Autorizace kreditních karet se provádějí v reálném čase s okamžitým ověřením údajů z bank. Informace o kartě nejsou uloženy na serveru poskytovatele.

Osobní údaje našich uživatelů jsou jednou z oblastí, kterým věnujeme maximální péči a pozornost.

Manažer internetového obchodu malaja- ELEN d.o.o. , v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů povinen chránit osobní údaje svých uživatelů.

Pro obchodní účely shromažďuje malaja.cz následující uživatelská data:

– jméno a příjmení,

– adresa a bydliště,

– e-mailová adresa (vaše uživatelské jméno),

– kontaktní telefonní číslo,

– heslo v zašifrované podobě,

– a další údaje, které uživatelé zadávají do formulářů na webové stránce malaja.cz.

Máte právo na bezplatné informace o svých osobních údajích, které uchováváme, jakož i právo na vymazání těchto údajů. Máte-li dotazy týkající se vymazání, zpracování nebo použití vašich údajů, kontaktujte: [email protected] nebo nám pošlete žádost poštou.

Oznámení o stavu objednávky: vyhrazujeme si právo zasílat Vám na zadané tel. po odeslání objednávky a v případě nevyzvednutí zboží do 5 dnů vás budeme o čísle informovat prostřednictvím SMS. Pokud si zboží nevyzvednete déle než 5 dní, vyhrazujeme si právo zavolat na uvedené telefonní číslo jako připomínku k vyzvednutí zboží.

Upozornění: po přihlášení k odběru upozornění Vaše jméno, tel. číslo a vaše e-mailová adresa se s vaším souhlasem používají k reklamním účelům, dokud se neodhlásíte z odběru upozornění. K odběru upozornění se můžete přihlásit jen tehdy, je-li při objednávce zaškrtnuto speciální políčko, které vám umožňuje přihlásit se. Oznámení můžete obdržet prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonického hovoru.

Pokud na Facebooku nebo do formuláře na titulní stránce malaja.cz zadáte e-mailovou adresu, jejímž prostřednictvím získáte kupón na slevu na objednávku, uložíme vaši e-mailovou adresu za účelem informování o speciálních výhodách a akcích internetového obchodu malaja.cz. Z databáze příjemců upozornění se můžete kdykoli odhlásit zasláním zprávy na adresu [email protected] nebo kliknutím na odkaz „Zrušit odběr“ ve spodní části propagačních e-mailů.

Pro odhlášení z odběru pravidelných propagačních SMS zpráv odpovězte na přijatou SMS zprávu textem „Odhlásit se“ a my odstraníme vaše telefonní číslo z databáze příjemců zpráv.

Nezodpovídáme za správnost údajů zadaných uživateli.

Za účelem zajištění bezpečnosti se shromažďují i IP adresy, ze kterých uživatelé přistupují na webovou stránku. Na začátku návštěvy je každému uživateli přiřazen soubor cookie relace pro identifikaci a sledování nákupního košíku. leko malaja.cz může ve vašem počítači ukládat i některé trvalé soubory cookie, tzn. j.: identifikační číslo uživatele v zašifrované podobě (pro rozpoznání při další návštěvě), hodnocení položek (abyste věděli, které položky jste již ohodnotili) a systémové soubory cookie Google Analytics ( analýza návštěv webových stránek).

Všechny uvedené údaje, kromě souborů cookie, jsou trvale uloženy na serveru malaja.cz Soubory cookie relace se ukládají do paměti serveru pouze po dobu trvání návštěvy a vymažou se po jedné hodině nečinnosti, zatímco trvalé soubory cookie jsou uloženy v počítači návštěvníka.

Správci malaja.cz mohou použít údaje v anonymizovaném souhrnném formuláři pro účely statistické analýzy.

Správce internetového obchodu malaja.cz za žádných okolností nepředá uživatelské údaje neoprávněným osobám. Doručovatelské službě svěříme pouze údaje uživatele potřebné k doručení. Uživatele budeme kontaktovat prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku pouze v případě, že uživatel proti tomu výslovně nenamítá.

Údaje shromažďované a zpracovávané společností malaja.cz budou zveřejněny jen v případě, že takovou povinnost ukládá zákon, nebo v dobré víře, že je takový postup nezbytný pro řízení před soudy nebo jinými státními orgány a pro ochranu a realizaci oprávněných zájmů malaja.cz. Zavazujeme se chránit důvěrnost osobních údajů a soukromí uživatelů webové stránky malaja.cz

Sběratelem osobních údajů je společnost ELEN d.o.o., Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota, Slovenia. Provozovatel použije shromážděné osobní údaje výlučně pro služby, které nabízí. Udělá vše potřebné, aby je ochránil před jakýmkoli porušováním a zneužíváním. Pro účely poskytování služeb provozovatel shromažďuje, spravuje, zpracovává a uchovává údaje uživatele.

Společnost ELEN d.o.o. na dobu neurčitou uchovává následující údaje registrovaných členů malaja.cz : jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, primární adresa a doručovací adresy, země bydliště, čas a datum registrace, další údaje, které uživatel dobrovolně zadá ve formulářích v internetovém obchodě; další údaje, které uživatel dobrovolně přidá následně do svého profilu. ELEN d.o.o. používá uvedené osobní údaje pro účely vyřízení objednávky (zaslání informativních materiálů, nabídek, faktur) a jiné nezbytné komunikace s uživatelem. Údaje uživatele nebudou za žádných okolností poskytnuty neoprávněným osobám.

Za ochranu osobních údajů odpovídá i samotný uživatel, a to zajištěním bezpečnosti své e-mailové adresy, uživatelského jména a hesla, jakož i příslušnou softwarovou (antivirovou) ochranou svého počítače.

Registrovaní uživatelé mohou kdykoli přestat používat internetový obchod a mohou zrušit svou registraci. Činí tak písemným oznámením o zrušení registrace.

Údaje sbírané společností ELEN d.o.o. zpracovává až do odvolání souhlasu dané osoby. Písemné zrušení můžete poslat na adresu [email protected] . Bez ohledu na zrušení, společnost ELEN d.o.o. používá údaje k plnění smluvních závazků.

Poskytovatel se zavazuje trvale chránit veškeré osobní údaje uživatele. Poskytovatel na dobu neurčitou uchovává IP adresy všech návštěvníků malaja © a pro registrované členy: jméno a příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, primární adresa a doručovací adresy, země bydliště, čas a datum registrace a archiv komunikace s poskytovatelem. Poskytovatel použije osobní údaje výlučně pro účely vyřízení objednávky (zaslání informativních materiálů, nabídek, faktur) a jiné nezbytné komunikace. Údaje uživatele nebudou za žádných okolností poskytnuty neoprávněným osobám. Za ochranu osobních údajů odpovídá i samotný uživatel, a to zajištěním bezpečnosti svého uživatelského jména a hesla a příslušnou softwarovou (antivirovou) ochranou svého počítače.

KOMUNIKACE

Poskytovatel bude uživatele kontaktovat prostřednictvím prostředků komunikace na dálku jen v případě, že vůči tomu uživatel výslovně nenamítá.

Uživatelské recenze

Názory nebo komentáře uživatelů jsou součástí funkčnosti obchodu. Poskytovatel umožňuje každému registrovanému uživateli obchodu napsat názor a poskytovatel jej před konečným zveřejněním posoudí. Poskytovatel nebude zveřejňovat názory nebo příspěvky, které jsou jakýmkoli způsobem urážlivé a podle názoru poskytovatele neposkytují výhody jiným uživatelům a návštěvníkům. Uživatel odesláním názoru nebo komentáře výslovně souhlasí s podmínkami používání a umožňuje poskytovateli publikovat část nebo celý text ve všech elektronických a jiných médiích. Poskytovatel má právo používat obsah neomezeně a pro jakýkoli účel, který je v obchodním zájmu poskytovatele, včetně zveřejňování v reklamách nebo jiné marketingové komunikaci. Autor posudku zároveň prohlašuje a zaručuje, že je vlastníkem věcných a morálních autorských práv k písemným stanoviskům a připomínkám a tato práva nevýlučně a na dobu neurčitou převádí na poskytovatele.

ODPOVĚDNOST

Poskytovatel vynakládá maximální úsilí k tomu, aby informace zveřejněné na jeho stránkách byly aktuální a správné. Přesto se může stát, že poskytovatel neopraví údaje na webových stránkách. V takovém případě bude poskytovatel zákazníka o změnách informovat a umožní mu odstoupit od objednávky nebo vyměnit objednané zboží. Poskytovatel si vyhrazuje právo zboží zákazníkovi nedodat a upozornit na to zákazníka v případě, že zjistí, že věc je z jiného důvodu nedoručitelná. Poskytovatel neodpovídá za obsah názorů na články napsané uživateli. Všechny komentáře jsou kontrolovány. Poskytovatel si vyhrazuje právo, aby fotografie byly symbolické. Poskytovatel má možnost odstoupit od smlouvy se zákazníkem pouze v případě zjištění zjevné vady ( 46 OZ ). Zjevnou vadou se rozumí podstatné vlastnosti předmětu a všechny vady, které se považují za rozhodující podle zvyklostí dopravy nebo podle úmyslu stran a které by v případě poznání poskytovatel nepotvrdil, resp. uzavřel smlouvu. To zahrnuje i zjevné chyby v cenách. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

REKLAMACE A SPORY

Poskytovatel dodržuje platnou legislativu na ochranu spotřebitele. Poskytovatel vynakládá maximální úsilí ke splnění své povinnosti zavést efektivní systém vyřizování reklamací a určit osobu, na kterou se může kupující v případě problémů obrátit e-mailem. Stížnost se podává prostřednictvím e-mailové adresy [email protected]. Proces odvolání je důvěrný. Pro slovinské? (mezinárodních) spotřebitelů poskytujeme odkaz na SRPS(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL). Bez ohledu na předchozí odstavec ELEN d.o.o. neuznává žádného poskytovatele IRPS za kompetentního k řešení spotřebitelského sporu.

Poskytovatel si je vědom toho, že podstatnou vlastností spotřebitelského sporu, alespoň pokud jde o soudní řešení, je jeho nepoměr mezi ekonomickou hodnotou pohledávky a náklady vynaloženými na samotné řešení sporu. To je zároveň hlavní překážkou spotřebitele, aby nezačal spor před soudem. Poskytovatel proto vynakládá maximální úsilí, aby případné spory vyřešil přátelsky. Všechny případné vzájemné spory vyplývající z tohoto smluvního vztahu se budou smluvní strany snažit řešit smírem, nebude-li to možné, bude spory řešen věcně a místně příslušným soudem.

Přejeme vám mnoho úspěšných nákupů!