Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Poslední změna: 1. dubna 2022

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Malaje © byly sestaveny v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele (ZVPot / Ur.l. RS, č. 20/1998 (25/1998 vč.), Ur.l. RS, č. 23/1999, 110/2002, 14/2003-UPB1, 51/2004, 98/2004-UPB2, 117/2004 Skl.US: U-I-218/04-8, 46/2006 U8-I-21.US/04-31, 126 / 2007, 86/2009, 78/2011), Zákon o elektronickém obchodu (ZEPEP / Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 57/2000, Úřední věstník Republiky Slovinsko, č. 30/ 2001-ZODPM-C, 25/20 73/2004-ZN-C, 98/2004-UPB1, 61/2006-ZEPT), Zákon o ochraně osobních údajů (ZVOP-1 / Úřední věstník Slovinské republiky, č. 86/2004, Úřední věstník Slovinské republiky, č. 113 /2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1) na základě doporučení Obchodní komory Slovinska , předpisy spadající do působnosti Tržního inspektorátu Slovinské republiky a mezinárodní kodexy pro elektronický obchod.

Internetový obchod Malaja © provozuje společnost Kompetentost d.o.o. poskytovatel služeb elektronického obchodu (dále jen „poskytovatel“).

Všeobecné obchodní podmínky upravují provozování Malaje ©, uživatelská práva a obchodní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem.

DOSTUPNOST INFORMACÍ (SOUHRN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ)
Poskytovatel se zavazuje vždy poskytnout kupujícímu tyto informace:

-totožnost společnosti (název a sídlo, registrační číslo),
-kontaktní údaje, které uživateli umožňují rychlou a efektivní komunikaci (e-mail),
-základní vlastnosti zboží nebo služeb (včetně poprodejních služeb a záruk),
-dostupnost položek (jakákoli položka nebo služba nabízená na webové stránce by měla být dostupná v přiměřené době),
-podmínky dodání zboží nebo provedení služby (způsob, místo a čas dodání),
-všechny ceny musí být stanoveny jasně a jednoznačně a musí být jasně uvedeno, ať již zahrnují daně a náklady na dopravu,
-způsob platby a doručení,
-časovou platnost nabídky,

  • lhůta, ve které je ještě možné od smlouvy odstoupit a podmínky odstoupení; kromě toho, zda a kolik stojí kupujícího odstoupení od smlouvy,
    -ponechat text smlouvy kupujícímu na jeho žádost k dispozici,
    -vysvětlení postupu při reklamaci včetně všech údajů o kontaktní osobě nebo zákaznickém servisu.

NABÍDKA PRODUKTŮ
Stav produktů na Malaje © je často aktualizován a skladem. V případě, že nejsou skladem, je to také zřetelně označeno.

ZPŮSOBY PLATBY
Poskytovatel umožňuje tyto způsoby platby:

-platba na dobírku,
-s PayPal a kreditními kartami (Eurocard / Mastercard, Visa, Discover, American Express), které poskytuje Paypal.
*Při individuálních objednávkách si vyhrazujeme právo požadovat platbu převodem na účet manažera – Kompetetnost d.o.o. (dle nabídky / proforma faktury).
Poskytovatel vystaví kupujícímu fakturu s rozpisem nákladů a pokyny, jak v případě potřeby a možností odstoupit od koupě a vrátit věci. Kupující je povinen zkontrolovat správnost údajů na faktuře a případné vady oznámit prodávajícímu do osmi dnů od převzetí. K pozdějším námitkám ohledně správnosti vystavených faktur se nepřihlíží.

Ceny

Všechny ceny jsou včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno jinak. Ceny jsou platné v době zadání objednávky a nemají předem stanovenou platnost. Ceny jsou platné v případě platby uvedenými způsoby platby, za uvedených podmínek.

Navzdory našemu maximálnímu úsilí poskytovat nejaktuálnější a nejpřesnější informace mohou být informace o ceně nepřesné. V tomto případě nebo v případě, že se během vyřizování objednávky změní cena zboží, poskytovatel umožní kupujícímu odstoupit od koupě, přičemž poskytovatel nabídne kupujícímu řešení, které půjde k oboustranné spokojenosti.

Kupní smlouva mezi navrhovatelem a kupujícím je uzavřena v okamžiku, kdy navrhovatel potvrdí objednávku (kupujícímu bude doručena elektronická zpráva o stavu Objednávka potvrzena). Od tohoto momentu jsou všechny ceny a ostatní podmínky neměnné a platí pro poskytovatele i kupujícího.

Slevy, propagační kódy atp. se nesčítají.

PROPAGAČNÍ KÓD

Propagační kód obsahuje různé výhody při nakupování a je časově omezený. Aktivní propagační kód najdete na první stránce inzerátu, na stránce konkrétního oddělení, prostřednictvím elektronických zpráv, zaslaných běžnou poštou nebo jinými médii.
Jak mohu použít propagační kód?
Propagační kód využijete tak, že vstoupíte do online nákupu: košík a sleva nebo výhoda budou zváženy bezprostředně poté.

E-Novinky

Uživatel souhlasí s tím, že bude v době přihlášení k odběru novinek pravidelně informován o novinkách na webu, novinkách o nabídce a propagačních akcích. Poskytovatel se zavazuje, že nebude žádným způsobem zneužívat nebo předávat e-mailovou adresu uživatele třetím osobám. Uživatel se může kdykoli odhlásit z odběru zpravodaje.

PRAVIDLA HRY O CENY


Definice

Organizátorem soutěže o ceny je společnost Malaja ©, kterou ve Slovinsku zastupuje Kompetetnost d.o.o., Žolgarjeva 20, 2000 Maribor. Účastníkem výherní hry je fyzická osoba, která se účastní vyhlášených výherních kampaní.

Výherci cen jsou určeni náhodnou funkcí počítačového výběru pod dozorem organizátora.

Právo účastnit se slosování o ceny (a jiných produktů nebo kuponů)

Účastníky losování o ceny mohou být fyzické osoby, které jsou občany České republiky. Výherní hry se nemohou zúčastnit osoby zaměstnané u organizátora výherní hry a osoby zaměstnané u jiných právnických osob souvisejících s realizací této výherní hry. Právnické osoby se nemohou zúčastnit slosování o ceny. Osoby, které neakceptují pravidla slosování, se slosování nemohou účastnit. Účast ve hře o ceny se považuje za to, že účastník svou účastí na vyhlášené hře o ceny akceptoval pravidla hry o ceny.

Abyste se mohli zúčastnit losování, nemusíte si kupovat služby nebo produkty organizátora losování.

Elektronické losování cen

Do slosování se mohou zapojit všichni účastníci slosování. Jeden účastník se může zúčastnit losování pouze jednou, pokud není v jednotlivé hře uvedeno jinak. Výsledek losování je konečný. Odvolání není možné. O převzetí a způsobu převzetí výhry bude výherce informován e-mailem nebo klasickou poštou.

Povinnosti vítěze

Výhru nelze vyplatit v hotovosti, ani ji nelze vyměnit za jiné zboží. Výherce je povinen poskytnout organizátorovi výherní hry písemně(e-mailem) své osobní údaje – jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní a daňové číslo, a to vše nejpozději do dvou dnů od doručení oznámení, že on je vítěz .

Za zaplacení všech daní z cen (včetně DPH) je zodpovědný organizátor.

Organizátor zašle výhercům potvrzení v souladu se zákonem o dani z příjmů fyzických osob a Pravidly o doručování údajů o dani z příjmů fyzických osob. Výherce je povinen uvést hodnotu výhry v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Při převzetí výhry je výherce povinen vyplnit prohlášení o převzetí výhry. Organizátor neodpovídá za daně, které mohou vzniknout v souvislosti s jakýmikoli jinými cenami. Nesplní-li výherce všechny povinnosti, má se za to, že výherce si výhru nechce převzít a organizátor je tak po této hře o výhru osvobozen od všech závazků ve vztahu k výherci a získává právo nakládat s výhrou. pro jakýkoli jiný účel. Ceny jsou nepřenosné.

Pokud organizátor slosování výhry do tří (3) pracovních dnů od odeslání oznámení výhercům, že byl vylosován, z jakéhokoli důvodu (např.: výherce prohlásí, že si výhru nechce převzít, uvede adresu, resp. e-mailová adresa je neúplná nebo nesprávná a pod.) neobdrží všechny potřebné informace a prohlášení, že si přeje převzít výhru, má se za to, že výherce si výhru nechce převzít a tím je organizátor osvobozen od všech povinnosti vyplývající z této výhry a získává právo nakládat s výhrou. jakýkoliv jiný účel.

Ochrana osobních údajů

Organizátor výherní hry chrání veškeré osobní údaje získané od účastníků během výherní hry v souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Organizátor může osobní údaje získané od účastníků použít výlučně pro účely, pro které je získal. Účastník výherní hry souhlasí s tím, aby mu organizátor zasílal oznámení týkající se nabídky organizátora. Účastník nebo jeho opatrovník nebo zákonný zástupce může kdykoli odvolat svůj souhlas s použitím osobních údajů získaných v losování o ceny za účelem přímého marketingu. Organizátor hry o ceny si vyhrazuje právo zorganizovat předávání cen jako veřejnou akci. Účastí v losování umožňuje účastník, aby jeho jméno a adresa byly použity v audio, foto a video materiálech organizátora losování. Výherce umožňuje organizátorovi výherní hry zveřejňovat jeho osobní údaje v médiích a na World Wide Web za účelem informování o výsledcích slosování nebo převzetí výhry.

Zveřejnění pravidel hry o ceny

Odesláním svých údajů prostřednictvím vstupního formuláře na této stránce účastníci výherní hry souhlasí, že jsou obeznámeni s pravidly a zavazují se jednat v souladu s pravidly výherní hry. V případě jakéhokoli sporu nebo nejasností mají tato pravidla přednost před jakoukoli jinou publikací, ať už v tištěné, elektronické nebo jiné formě.

POSTUP NÁKUPU

Objednávka přijata
Po zadání objednávky obdrží zákazník e-mailové oznámení o přijetí objednávky. Komplexní informace o stavu a obsahu objednávky jsou kupujícímu vždy dostupné na internetových stránkách poskytovatele.
Objednávka potvrzena
Uchazeč zkontroluje objednávku, prověří dostupnost objednaného zboží a objednávku potvrdí nebo s uvedením důvodu odmítne. Zájemce může zavolat kupujícímu na jeho kontaktní telefonní číslo pro ověření údajů nebo zajištění správnosti dodávky. Při dodání zboží, které navrhovatel nemá na skladě ve vlastním skladu, je navrhovatel vázán výlučně dodávkou dodavatele navrhovatele a dobou, po kterou může dodavatel navrhovatele zboží dodat navrhovateli. Poskytovatel informuje objednatele prostřednictvím e-mailu o aktuálních informacích ohledně dodání zboží. Je-li dodací lhůta velmi dlouhá a kupující nechce čekat, může to oznámit poskytovateli, který zboží z objednávky odstraní a vrátí kupujícímu již zaplacené finanční prostředky, jakož i ostatní položky z objednávky u objednatele. výběru, nebo doručil nebo zrušil celou objednávku. Pokud dodavatel nepotvrdí poskytovateli dostupnost objednaných věcí nejpozději do tří měsíců ode dne objednávky, může poskytovatel odmítnout objednávku objednatele z důvodu nedostupnosti zboží. Objednávka zákazníka ztrácí platnost dnem odmítnutí. Uchazeč nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které by vznikly v důsledku delších dodacích lhůt nebo v důsledku nedodání zboží, které dražitel nemá na skladě ve vlastním skladu.
Odesláno
Uchazeč připraví, odešle zboží v dohodnutém termínu a uvědomí kupujícího e-mailem. Poskytovatel v uvedeném e-mailu zároveň informuje kupujícího o politice odstoupení od smlouvy, kam se může obrátit v případě prodlení s dodáním a kam se může obrátit v případě reklamace.
V případě, že se zákazník rozhodne zrušit objednávku, musí nás o tom neprodleně informovat prostřednictvím e-mailu info@malaja.sk. Stane-li se, že objednávka již byla odeslána, kupující zaslání zásilkové službě odmítne. V případě osobního odběru (když je zboží připraveno k odběru) kupující zároveň sdělí své přání zrušit objednávku prostřednictvím výše uvedeného e-mailu.

Postup nákupu pre právnické osoby je úplne rovnaký ako pre fyzické osoby, až na to, že pri zadávaní kontaktných údajov zadáte do poľa „Spoločnosť“ názov firmy a uvediete DIČ firmy. Pod adresu uveďte sídlo spoločnosti. Ak chcete faktúru za spoločnosť, súhlasíte s obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na spoločnosti. Hlavný rozdiel je v možnostiach odstúpenia od zmluvy: Firmám, živnostníkom a iným právnickým osobám umožňujeme vrátenie zásielok vecí v rámci záručných podmienok. Vyššie uvedené organizácie nemajú možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez toho, aby museli uviesť dôvod svojho rozhodnutia, ako je to v prípade spotrebiteľov (fyzických osôb). Ku každému vráteniu pristupujeme individuálne a budeme sa snažiť splniť kritériá dodávateľa. Ak máte nárok na vrátenie, môžete použiť náhradu za inú položku podľa vlastného výberu (ktorá je rovnaká alebo drahšia). Žiaľ, vrátenie peňazí nie je možné.

KOUPA PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Postup nákupu pro právnické osoby je naprosto stejný jako pro fyzické osoby, až na to, že při zadávání kontaktních údajů zadáte do pole „Společnost“ název firmy a uvedete DIČ firmy. Pod adresu uveďte sídlo společnosti. Chcete-li fakturu za společnost, souhlasíte s obchodními podmínkami, které se vztahují na společnosti. Hlavní rozdíl je v možnostech odstoupení od smlouvy: Firmám, živnostníkům a jiným právnickým osobám umožňujeme vrácení zásilek věcí v rámci záručních podmínek. Výše uvedené organizace nemají možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, aniž by musely uvést důvod svého rozhodnutí, jako je tomu v případě spotřebitelů (fyzických osob). Ke každému vrácení přistupujeme individuálně a budeme se snažit splnit kritéria dodavatele. Máte-li nárok na vrácení, můžete použít náhradu za jinou položku dle vlastního výběru (která je stejná nebo dražší). Bohužel vrácení peněz není možné.

Způsoby platby pro právnické osoby
Internetový obchod Malaje © poskytuje právnickým osobám následující způsoby platby:

-v hotovosti při převzetí prostřednictvím České pošty,
-s PayPal a kreditními kartami (Eurocard / Mastercard, Visa, Discover, American Express), které poskytuje Paypal.
*Při individuálních objednávkách si vyhrazujeme právo požadovat platbu převodem na účet manažera Kompetentnost d.o.o. (dle nabídky/proforma faktury, kde stále platí online cena).

Právo na odstoupení od smlouvy

Dejte nám prosím vědět do 14 dnů od nákupu, že si nepřejete, aby byl produkt zakoupen, a během následujících 30 dnů budete muset vrátit zakoupený produkt neporušený a nepoškozený v původním obalu se štítky a fakturou. Do 14 dnů od obdržení oznámení vám bez jakýchkoli dotazů nebo obav vyměníme nebo vrátíme kupní cenu. Jediné náklady, které vám budou účtovány, jsou náklady na vrácení zboží – poštovné od vás k nám. V případě výměny zboží uhradíte také náklady na vrácení zboží – poštovné od nás k vám.

Doručení a vrácení

Záruka

Se le informazioni sulla garanzia non sono disponibili, l’articolo non è garantito o le informazioni al momento non sono note. In quest’ultimo caso, l’acquirente può contattare il fornitore che fornirà informazioni aggiornate.

Poškozený produkt

Kdy je produkt poškozený? Zvláště když:
– Produkt nemá funkce, které by mu umožnovaly normální použití
– kupujícímu je doručen produkt, který neodpovídá modelu, s výjimkou pouze modelů zobrazených pro oznámení.

Kupující se může domáhat svých práv týkajících se významné chyby, pokud nás o chybě informuje do dvou měsíců od dodání. Kupující musí podrobně popsat chybu ve výstražné zprávě a umožnit nám záležitost prozkoumat. Kupující nás může na chybu osobně upozornit, poté jsme povinni mu zaslat potvrzení o přijetí, může jej také zaslat do obchodu, kde byla položka zakoupena, nebo zástupci prodávajícího, s nímž uzavřel nákup.

DODÁVKA

Náš kurýr je Packeta, první expresní kurýr v Itálii je přítomný ve 42 zemích po celém světě. Společnost GLS vám v den doručení pošle druhé upozornění prostřednictvím textové zprávy. V případě nedoručení kurýr zanechá upozornění a vrátí se následující pracovní den.

Dodání je naplánováno na 3 pracovní dny.

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ A BEZPEČNOST

Zásady ochrany osobních údajů

STÍŽNOSTI A SPORY

Dodavatel dodržuje platné právní předpisy na ochranu spotřebitele. Společnost vynaloží veškeré úsilí, aby splnila svou povinnost zavést účinný systém řízení stížností a určit osobu, s níž se v případě potíží může kupující obrátit telefonicky nebo e-mailem. Stížnost je zasílána na e-mail info@malaja.cz. Postup při vyřizování stížnosti je důvěrný.

Dodavatel si je vědom, že podstatnou vlastností spotřebitelského sporu, přinejmenším pokud jde o soudní smír, je jeho nepřiměřená hodnota vzhledem k ekonomické hodnotě stížnosti a náklady spojené s řešením sporu. To je také hlavní překážkou pro spotřebitele v řešení sporu u soudu. Dodavatel proto musí udělat vše pro to, aby případné spory vyřešil vzájemnou dohodou.